Systemy Lotto

Drugi etap wtajemniczenia w Lotto to gra systemowa. Polega ona na skreślaniu większej ilości liczb, niż jest losowana. Wyróżniamy dwa rodzaje systemów: pełne i skrócone.

System pełny zawiera wszystkie możliwe kombinacje (np. szóstek) z danego zbioru liczb i jest przez to bardzo kosztowny. Dla przykładu przy zbiorze 12 liczb w Dużym Lotku należy skreślić aż 924 zakłady. Jest przy tym 100% gwarancja, że jeśli w wylosowanych liczbach trafimy naszą przykładową 6-tkę, to na pewno jest ona w naszych skreślonych zakładach (oprócz tego będą jeszcze piątki, czwórki i trójki).

Systemy skrócone zbudowane są podobnie jak systemy pełne, jednak nie zawierają w sobie wszystkich kombinacji szóstek, ale (w zależności od rodzaju systemu) wszystkie kombinacje piątek, lub częściej czwórek i trójek. Dzięki temu obniża się liczba zakładów i grający ponosi mniejsze koszty obstawiając ten sam zbiór liczb. Jednak mniejsza jest też gwarancja trafienia wyższych wygranych. Dla przykładu system skrócony dla zbioru 12 liczb:
- zawierający wszystkie piątki wymaga skreślenia 132 zakładów,
- zawierający wszystkie czwórki 33 zakłady,
- natomiast wszystkie trójki tylko 11 zakładów.

Są to oczywiście wyliczenia tylko teoretycznie. W praktyce liczba zakładów musi być większa, aby uzyskać równomierność rozkładu liczb.

Systemy skrócone posiadają różną gwarancję minimalnych trafień. Przykładowo gwarancja "3 przy 3" oznacza, że przy trzech trafionych liczbach zapewniona jest co najmniej jedna trójka. W zależności od otrzymanej gwarancji spotykamy systemy skrócone:
- podstawowe (o gwarancjach 3 przy 3, 4 przy 4 itp.)
- zwielokrotnione (o gwarancjach 5*3 przy 3, 2*3 przy 4 itd.)
- o obniżonej gwarancji (o gwarancjach np. 3 przy 4, 4 przy 6 itp.)

Dzięki systemom skróconym można typować większe zbiory liczb z mniejszym obciążeniem finansowym. Właściwy wybór systemu do gry należy zawsze do gracza, który uwzglądnia swoje możliwości finansowe oraz oczekiwane przychody z wygranych.

Oto praktyczny przykład systemu skróconego Dużego Lotka. Losowanych jest 6 liczb z puli 49 liczb. Załóżmy, że obstawimy z tych 49 liczb tylko 12. Niech to będą liczby: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36). Wybieramy zatem system 12 liczb (jeśli wylosowane liczby będą w zbiorze naszych 12 liczb, to jest już powód do radości). Teraz należy zdecydować jak rozpisać te nasze 12 liczb, aby mieć gwarancję, że trafiając np. 3 liczby będziemy mieli je skreślone w naszych zakładach (tutaj wybieramy gwarancję systemu skróconego). Załóżmy, że chcemy być pewni, że jeśli trafimy choćby 3 liczby, to chcemy mieć skreślone te 3 liczby na zakładach (wybieramy gwarancję 3 przy 3). Należy stworzyć schemat systemu, do którego podstawimy później nasze wybrany liczby. Aby uzyskać wymaganą gwarancję 3 przy 3, zakładów bedzie 20:

zakład 1 : 01, 02, 03, 04, 05, 06.
zakład 2 : 01, 02, 03, 04, 07, 08.
zakład 3 : 01, 02, 03, 04, 09, 10.
zakład 4 : 01, 02, 03, 04, 11, 12.
zakład 5 : 01, 02, 05, 06, 07, 08.
zakład 6 : 01, 02, 05, 06, 09, 10.
zakład 7 : 01, 02, 05, 06, 11, 12.
zakład 8 : 01, 02, 07, 08, 09, 10.
zakład 9 : 01, 02, 07, 08, 11, 12.
zakład 10: 01, 02, 09, 10, 11, 12.
zakład 11: 03, 04, 05, 06, 07, 08.
zakład 12: 03, 04, 05, 06, 09, 10.
zakład 13: 03, 04, 05, 06, 11, 12.
zakład 14: 03, 04, 07, 08, 09, 10.
zakład 15: 03, 04, 07, 08, 11, 12.
zakład 16: 03, 04, 09, 10, 11, 12.
zakład 17: 05, 06, 07, 08, 09, 10.
zakład 18: 05, 06, 07, 08, 11, 12.
zakład 19: 05, 06, 09, 10, 11, 12.
zakład 20: 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Liczby w tym schemacie (od 01 do 12) są tylko liczbami schematu, pod które podstawiamyć nasze wybrane liczby. I tak pod liczbę schematu 01 podstawimy naszą liczbę 3, pod kolejną liczbe schematu 02 podstawimy naszą liczbę 6 itd. W ten sposób uzyskujemy gotowe zakłady z naszymi liczbami:

zakład 1 : 3, 6, 9, 12, 15, 18.
zakład 2 : 3, 6, 9, 12, 21, 24.
zakład 3 : 3, 6, 9, 12, 27, 30.
zakład 4 : 3, 6, 9, 12, 33, 36.
zakład 5 : 3, 6, 15, 18, 21, 24.
zakład 6 : 3, 6, 15, 18, 27, 30.
zakład 7 : 3, 6, 15, 18, 33, 36.
zakład 8 : 3, 6, 21, 24, 27, 30.
zakład 9 : 3, 6, 21, 24, 33, 36.
zakład 10: 3, 6, 27, 30, 33, 36.
zakład 11: 9, 12, 15, 18, 21, 24.
zakład 12: 9, 12, 15, 18, 27, 30.
zakład 13: 9, 12, 15, 18, 33, 26.
zakład 14: 9, 12, 21, 24, 27, 30.
zakład 15: 9, 12, 21, 24, 33, 36.
zakład 16: 9, 12, 27, 30, 33, 36.
zakład 17: 15, 18, 21, 24, 27, 30.
zakład 18: 15, 18, 21, 24, 33, 36.
zakład 19: 15, 18, 27, 30, 33, 36.
zakład 20: 21, 24, 27, 30, 33, 36.

Otrzymany schemat i potem gotowe zakłady mają założoną gwarancję 1 trójka przy 3 trafionych, 4 trójki przy 4, 10 trójek przy 5 i 20 trójek przy 6 trafieniach. Są to gwarancje minimalne i mogą się pojawić wyższe stopnie przy trafieniu 5 czy 6-tki. Powyższe zakłady przypisujemy na kupony LOTTO.

Na koniec sprawdzamy wyniki losowania i załóżmy, że wylosowano liczby (podstaw jakiekolwiek): 4, 9, 10, 15, 16, 31, 33. Widzimy, że są tu 3 nasze wytypowane liczby: 9, 15 i 33 zatem trafiliśmy conamniej 1 trójkę. Sprawdzamy dokładnie i jest ona w zakładzie nr 13.

Jeśli potrafisz już grać systemami a potrzebujesz programu, który szybko i dokładnie wykona za Ciebie wszystkie obliczenia, to przeczytaj więcej o programach lotto.